Γιατί χρειάζεται ο περιοδοντολόγος

Ο περιοδοντολόγος είναι ο εξειδικευμένος οδοντίατρος στη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη των περιοδοντικών νόσων, καθώς και στην τοποθέτηση και διατήρηση των οδοντικών εμφυτευμάτων.
 

Ο περιοδοντολόγος έχει εκπαιδευθεί σε υψηλό επίπεδο στους παραπάνω τομείς της οδοντιατρικής, κατά την τριετή μετεκπαίδευσή του. Έχει μελετήσει την έρευνα και τη βιβλιογραφία στην περιοδοντολογία και εμφυτευματολογία, και είναι γνώστης των καταλληλότερων αλλά και νεότερων τεχνικών για τη διάγνωση και θεραπεία των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών νοσημάτων. Επιπλέον, έχει εκπαιδευθεί σε αισθητικού τύπου περιοδοντικές επεμβάσεις.

Ο περιοδοντολόγος έχει τις γνώσεις και τις ικανότητες να αντιμετωπίζει σύνθετα περιοδοντολογικά περιστατικά, όπως προχωρημένη περιοδοντοπάθεια, με ή χωρίς βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, εκτενείς προσθετικές και ορθοδοντικές ανάγκες. Αυτές οι περιπτώσεις χρήζουν καίρια άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Για τη θεραπεία των προχωρημένων μορφών περιοδοντικής νόσου εφαρμόζεται πληθώρα χειρουργικών και μη τεχνικών.
 

Τέλος, όπως προανεφέρθη, ο περιοδοντολόγος έχει εκπαιδευθεί στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και αντιμετώπιση ιδιαιτέρως σύνθετων εμφυτευματικών περιστατικών με ανάγκη οστικών ή/και ουλικών μοσχευμάτων (αισθητικά ή/και λειτουργικά απαιτητικών περιστατικών ). Ακόμη, σημαντικότερο γνωρίζει τη σωστή διατήρησή τους και το χειρισμό των όποιων φλεγμονωδών  προβλημάτων τους (π.χ.περιεμφυτευματίτιδα).

Ο γενικός οδοντίατρος μπορεί να προσφέρει γενικές συμβουλές και καθαρισμό που ενδείκνυται και αρκεί για τη θεραπεία της ήπιας περιοδοντικής φλεγμονής. Σε περίπτωση, όμως, μέτριας ή/και προχωρημένης περιοδοντοπάθειας ή/και σύνθετου περιστατικού είναι προτιμότερο η ολική αντιμετώπιση να γίνει σε συνεργασία του οδοντίατρου με τον ειδικό περιοδοντολόγο.

 

Ποιός πρέπει να δει τον περιοδοντολόγο

Ορισμένες περιοδοντικές ανάγκες των ασθενών μπορούν να καλυφθούν από τον γενικό οδοντίατρο. Όμως, ολοένα και περισσότερες έρευνες υποδεικνύουν την ανάγκη για παραπομπή σε εξειδικευμένο περιοδοντολόγο καθώς καταγράφεται συνεχώς αύξηση του πληθυσμού με σοβαρή περιοδοντοπάθεια και αυξάνει η συσχέτιση της περιοδοντικής νόσου με ποικίλλους τομείς της γενικής υγιείας.

Βοηθητικά, οι παρακάτω κατηγορίες ασθενών θα ωφελούνταν από μια περιοδοντική εξέταση:

 • Ασθενείς με περιοδοντικό πρόβλημα (φλεγμονή στα ούλα), που χρήζει ειδικής αντιμετώπισης
 • Ασθενείς που συνεχίζουν να εμφανίζουν συμπτώματα φλεγμονής παρά την όποια θεραπεία
 • Ασθενείς που δε γνωρίζουν αν έχουν περιοδοντικό πρόβλημα
 • Ασθενείς που δεν εξετάστηκαν ποτέ περιοδοντικά
 • Ασθενείς που φέρουν κάποιο από τα προειδοποιητικά συμπτώματα της περιοδοντικής φλεγμονής ή/και συσχετίζονται με τους παράγοντες επικινδυνότητας, ειδικά το κάπνισμα (για περισσότερα ανατρέξτε στην ενότητα των περιοδοντικών νοσημάτων)
 • Ασθενείς με κακή στοματική υγιεινή
 • Ασθενείς με «ιδιαίτερο» ιατρικό ιστορικό, ειδικά διαβήτη και καρδιάς (για περισσότερα ανατρέξτε στην ενότητα των περιοδοντικών νοσημάτων)
 • Ασθενείς που χρειάζονται θεραπεία εμφυτευμάτων, ειδικά οι σύνθετες περιπτώσεις (π.χ ανάγκη μοσχευμάτων)
 • Ασθενείς με εμφυτεύματα προς συντήρηση και αποφυγή περιεμφυτευματίτιδας
 • Ασθενείς που χρειάζονται προσθετική ή/και ορθοδοντική θεραπεία (για επιβεβαίωση περιοδοντικής υγιείας πριν των θεραπειών ή/και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα)  
 • Ασθενείς που έχουν στην οικογένειά τους άτομα με περιοδοντικό πρόβλημα ή/και άτομα που έχασαν κάποια δόντια σε αρκετή νεαρή ηλικία (όχι σε ατύχημα) 

 

Πότε πρέπει να δει τον περιοδοντολόγο

Όπως και με κάθε μορφής χρόνια πάθηση,το συντομότερο δυνατό.

Είναι ευνόητο ότι η πρόληψη τέτοιων νοσημάτων αλλά και η αντιμετώπιση τους σε αρχικό στάδιο είναι ως προς το όφελος του κάθε ασθενή αλλά και οδοντιάτρου για την ομαλή διεξαγωγή άλλων οδοντιατρικών εργασιών.

Όσο νωρίτερα γίνει μια σωστή διάγνωση και θεραπεία ενός περιοδοντικού προβλήματος, τόσο λιγότερο επεμβατική και δαπανηρή χρειάζεται να είναι η αντιμετώπισή του.

Επιπλέον, η περιοδοντική εξέταση κρίνεται απολύτως απαραίτητη πριν από εκτενείς προσθετικές, ορθοδοντικές και εμφυτευματικές εργασίες, καθώς και σε ασθενείς με νοσήματα όπως διαβήτη, καρδιακή νόσος λόγω της αλληλεπίδρασης (για περισσότερα ανατρέξτε στην ενότητα των περιοδοντικών νοσημάτων).      Ασθενείς με περιοδοντοπάθεια δεν επιτρέπεται να προχωρούν στις παραπάνω οδοντιατρικές επεμβάσεις προτού αναχαιτιστεί η φλεγμονή.

 

Υπάρχει θεραπεία; Ποιός ο στόχος

Είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο ότι η περιοδοντική νόσος μπορεί να θεραπευθεί.

Η εμφάνιση της περιοδοντικής νόσου σε κάποιο ασθενή σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο άτομο υπάρχει μια ευπάθεια και μια ευαισθησία στην οδοντική πλάκα και περιοδοντική φλεγμονή, η οποία και επηρεάζεται από ποικίλλους παραγόντες. Μολονότι, η ευπάθεια αυτή δε μπορεί να εξαλειφθεί, είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό ότι με την κατάλληλη θεραπεία και συντήρηση μπορεί να ελεγχθεί έτσι ώστε ο «υγιής» περιοδοντικός ασθενής (με μη ενεργή περιοδοντική φλεγμονή) να μη διαφέρει καθόλου από τον ασθενή που δεν έχει περιοδοντικό πρόβλημα.

Στόχος της θεραπείας είναι η αναχαίτιση της περιοδοντικής φλεγμονής και των αρνητικών της επιδράσεων (υποχώρηση ούλων , απώλεια οστού, απώλεια δοντιών),και ταυτόχρονα, η αποκατάσταση της υγείας στους περιοδοντικούς ιστούς με ή χωρίς αντικατάσταση του απωλεσθέντος οστού όπου αυτό είναι δυνατό.

 

Τι θα γίνει αν δε κάνω τη θεραπεία;
Σαν χρόνιο νόσημα, η περιοδοντική νόσος εξελίσσεται συνεχώς με ποικίλλους ρυθμούς από ασθενή σε ασθενή. Επομένως, αν δεν αντιμετωπισθεί, μια ήπια μορφή της νόσου (π.χ. ουλίτιδα, αρχόμενη περιοδοντίτιδα) θα εξελιχθεί με σιγουριά σε πιο προχωρημένες μορφές.

Όσο πιο προχωρημένη η περιοδοντική νόσος, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος απώλειας δοντιών αλλά και ο χρόνος θεραπείας που περιορίζεται σημαντικά στις δυνατότητες της

Όσο πιο άμεσα ελεγχθεί η περιοδοντική φλεγμονή, τόσο λιγότερες οι επιβαρύνσεις της στη στοματική αλλά και γενική υγιεία.