Κάπνισμα

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα αναρτώνται διάφορα βίντεο περιοδοντικού ενδιαφέροντος προς εκπαίδευση και καθοδήγηση. Το πρώτο βίντεο αφορά την σχέση του καπνίσματος με την περιοδοντική υγεία.

Η αρνητική επίδραση του καπνίσματος στη γενική υγιεία (νοσήματα από το αναπνευστικό, από το καρδιαγγειακό, καρκίνος) είναι ευρέως αποδεκτή. Αυτό που δεν είναι αντιληπτό είναι η ιδιαιτέρως αρνητική σχέση του καπνού με την περιοδοντική υγεία και την υγεία των εμφυτευμάτων.

Συγκριτικά με τους μη καπνιστές, οι καπνιστές έχουν συνήθως πολύ πιο σοβαρό περιοδοντικό πρόβλημα, ταχύτερη εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου και εντονότερη καταστροφή του οστού. Ακόμα, παρατηρείται συχνά ανεπαρκής ανταπόκριση στη θεραπεία και αυξημένος κίνδυνος υποτροπής μετά από ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Η διακοπή του καπνίσματος θεωρείται εξαιρετικής σημασίας για την καλή υγεία γενικότερα.