Μετεκπαίδευση

Για εισαγωγή στην λίστα ειδικοτήτων της Μεγάλης Βρεταννίας (Specialist Lists)
προαπαιτείται η επιτυχής διεκπεραίωση της εξέτασης MRD (Membership in Restorative Dentistry), για την οποία με τη σειρά της απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Μία από αυτές τις προϋποθέσεις είναι η απόδειξη επιτυχούς αποπεράτωσης εγκεκριμένου τριετούς μεταπτυχιακού προγράμματος της αντίστοιχης ειδικότητας.

Προϋπηρεσία σε εξειδικευμένο ιατρείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της προαναφερθείσας προϋπόθεσης, αρκεί αυτή η πρακτική εμπειρία να
γίνεται υπό την επίβλεψη ειδικού εγγεγραμμένου στην λίστα (UK Specialist).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας